HomeInterestingEzek a legsúlyosabb bűnök az egyház szerint! - Senki sem kaphat feloldozást!

Ezek a legsúlyosabb bűnök az egyház szerint! – Senki sem kaphat feloldozást!

A vallásos emberek úgy óvakodnak a bűnöktől, mint ördög a kereszttől. Próbálnak olyan életet élni, hogy soha semmilyen szabályt ne szegjenek meg. Ha olyan dolgot tesznek, ami esetleg befeketíthetné nevüket azonnal meggyónják és kérik Istent bocsásson meg nekik. A katolikus egyház végzetes és legsúlyosabb bűnöket tartalmazó listája nem túl hosszú, ám mégis próbálják távol tartani magukat tőle.

A teológiai értelmében vett bűn voltaképpen „Isten törvényeinek megsértését” jelenti. A katolikus vallás alapja a helyes viselkedés tekintetében a 10 parancsolat szigorú betartása. Az egyház azonban az évek során kifejlesztett egy koncepciót, mely szoros összefüggésben áll a világban zajló változásokkal. Ennek tükrében két csoportra osztották a bűnöket: enyhére és súlyosra.

Rengeteg szent életű ember és egyházi teológus írt könyvet, sőt szentelte életét a bűnnel kapcsolatos elmélkedéseknek, kérdéseknek, hogy jobban megértsék mit kell tenni az életben. A téma fő vezetője Aquinói Szent Tamás volt.

Szent könyvében 101 kérdést és választ gyűjtött össze a bűnnel kapcsolatban. Ezért ellentétes az ember racionális természetével. Seneca megjegyzi: Engedje, hogy viselkedését bölcsesség őrizze, és akkor senki sem fogja azzal vádolni, hogy durva. Így az örömtől és szellemes beszédtől megfosztott ember megterhelést jelent mások számára, mivel mások jelenlétében ő maga sem élvezheti hétköznapi mulatságukat. Következésképpen egy ilyen ember erkölcsi gonoszságot követ el.”

A halandó bűnök azok, melyeket a hívők önként, tudatosan és fontos erkölcsi kérdésekben követnek el.

A legsúlyosabb bűnök azok a bűncselekmények, melyek megakadályozzák az embereket abban, hogy szentáldozatot kapjanak. Ilyenkor azonnal meg kell gyónni a bűnöket, mert ha nem a lélek veszélybe kerül és halála napján legjobb esetben a purgatóriumba, legrosszabb esetben pedig a pokolba kerül.

Mint ahogy feljebb is írtuk az évek során olyan bűnöket határoztak meg, amelyek rendkívül kellemetlenek Istennek és törvényeinek. Az egyik a hitehagyás a másik pedig a hit megváltoztatása. Egy ilyen bűnt csak a püspök közbelépése és a megfelelő bűnbánat után lehet csak megbocsátani.

A megbocsáthatatlan bűnök a következők:

Egy másik bűn a házasság nélküli együttélés. A katolikus egyház nem engedélyezi, hogy még össze nem házasodott emberek együtt éljenek. A papok többször is hangsúlyozzák a család valamint a házasság szerepét a hívők életében. Pontosan emiatt fektetnek nagy hangsúlyt azokra a magatartásokra, amelyek véleményük szerint „tönkretehetik a családi életet”.

A terhesség megszakítás is nagyon súlyos bűnnek számít, és csak nagy nehézségek árán lehet feloldozást kérni. Viszont a katolikus vallás is két lábbal a földön jár, ugyanis meg tudják különböztetni az egészségügyi okokból elvégzett abortuszt az önző, önnön érdekek miatt elvégzett megszakítástól. Ebben az esetben a hívőnek beszélnie kell gyóntatójával. A meg nem született gyermek életének kiontása pontosan ugyanolyan bűn, mint egy másik ember elleni végzetes merénylet.

A másik súlyos bűn a keresztény vallásban a szentségtörés. A szentek arcképének megsemmisítése vagy a Boldog Szentség megsértése. Ez már egy olyan bűn, amibe a Vatikán is beleavatkozik.

Te mennyire vagy hívő?

Most Popular

Recent Comments